زنده یاد حسین محکم کار

فوق لیسانس آی تی از دانشگاه امیرکبیر

زنده یاد حسین محکم کار

مدیر تیم ترجمه

اینستاگرام

تلگرام

واتساپ

Facebook

Linkedin

تویتر