پروژه های بازمتن موتور جستجوی بومی دایرکتوری دیما

پروژه های بازمتن 26 اسفند 1400 11:19

موتور جستجوی بومی دایرکتوری دیما


موتور جستجوی دایرکتوری دیما یک موتور جستجوی بومی بر پایه نتایج سایر موتور های جستجو می باشد. وظیفه این موتور جستجو جمع آوری و دسته بندی آدرس های اینترنتی برای دسترسی به راحتتر به اطلاعات سایر سایت ها می باشد. این موتور جستجو خزنده بسیار پیشرفته ای دارد که با هر بار جستجوی هر کلید واژه آنرا دسته بندی و نتایج را بصورت هوشمند رتبه بندی می کند.

کلیه اطلاعات نمایش داده شده در جستجو های اینترنتی از سایر سایت ها خوانده شده و ارتباطی با این موتور جستجو ندارد. مسئولیت محتوای سایت ها به عهده صاحب سایت می باشد و ارتباطی با موتور جستجو ندارد.

نظر خود را بنویسید.